Per a què serveix

HP Sprinter és l’eina d’escriptori homologada pel CTTI que s’integra amb HP Quality Center per a la realització de les proves manuals. Independentment d’això és l’eina adequada per a que durant les proves d’acceptació s’informin de forma àgil els defectes trobats.

Les proves manuals són essencials per trobar defectes. Per realitzar aquestes proves s’haurà d’usar l’eina HP Sprinter, que permet:

  • Gravar els passos realitzats manualment i generar casos de prova automàtics
  • Generar la descripció dels passos en base a la navegació realitzada manualment
  • Eliminar tasques repetitives amb la injecció de dades de prova.
  • Executar les proves en diferents plataformes (navegadors, …).
  • Realitzar anotacions en les pantalles que generin una captura detallada dels defectes i els passos realitzats per arribar fins a ells.
Responsable Destinataris
Unitat de Qualitat i Integració de solucions Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals del fabricant