ALM LoadRunner és l'eina per a la generació i execució de proves de rendiment.
ValueEdge és una eina que permet la gestió de tot el cicle de vida del desenvolupament del software d’una aplicació.
Sonarqube és una eina opensource per a l'anàlisi estàtic de codi font.