Des de Qualitat i Mètodes s’ha estat treballant en l’enfocament Agile pel desenvolupament de solucions, realitzant una proposta de metodologia, implantació, rols i responsabilitats i eines. D’aquesta iniciativa ha sortit la proposta: <SCRUM/CTTI>, que es basa en el model Dual Track Scrum

*Servei Qualitat assessorament projecte Agile a la Fase d’inici.
Des de Qualitat i Mètodes s’ha estat treballant en l’enfocament Agile pel desenvolupament de solucions, realitzant una proposta de metodologia, implantació, rols i responsabilitats i eines. D’aquesta iniciativa ha sortit la proposta: <SCRUM/CTTI>, que es basa en el model Dual Track Scrum

*Servei Qualitat assessorament projecte Agile a la Fase d’inici.