Suport en l’estratègia i recolzament en les proves.
L’objectiu és donar suport durant la planificació i definició de les proves a possibles dubtes dels proveïdors. Les peticions seran fetes via correu.

SUPORT AUTOMATISME PROVES DE REGRESSIÓ
SUPORT EN LA PLANIFICACIÓ I DEFINICIÓ DE LES PROVES DE RENDIMENT
SUPORT EN LA ESTRATÈGIA, PLANIFICACIÓ I DEFINICIÓ DE LES PROVES DE QUALIFICACIÓ FUNCIONAL