Qualitat i models pel lliurament de solucions TI a la Generalitat de Catalunya

Notícies

 • Importació massiva de la traçabilitat entre els requisits i les proves (18-09-2018)

  Per petició de diferents proveïdors s’ha desenvolupat un full Excel que permet importar la traçabilitat entre requisits i proves de forma massiva.

  Trobareu informació d’on descarregar el nou full i la seva guia a: Importació massiva de la traçabilitat entre requisits i proves

 • Informe executiu de qualitat (03-07-2018)

  Per tal d’unificar i estandarditzar el seguiment de la qualitat dels projectes (sigui executada per les oficines de governança o pel propi proveïdor), s’ha definit una nova plantilla. Aquesta plantilla està dirigida a reflectir de forma senzilla i resumida l’estat de la qualitat d’una nova versió d’una aplicació (per poder avaluar la conveniència o no de ser posada en producció) i el seu estat en producció (si ja existeix)

  El trobareu disponible a l’apartat de: Lliurables

 • Criteris acceptació qualitat històries i Pla de Qualitat Àgil (02-07-2018)

  Podreu trobar a l’apartat de lliurables 2 noves plantilles adaptades a les necessitats dels projectes àgils, el Pla de Qualitat per Projectes Àgils, i un Excel per establir els criteris d’acceptació de les històries d’usuari.

Més notícies RSS

Destacats

 • Política de qualitat Política de qualitat del CTTI envers les solucions i projectes
 • NAQ Descripció del NAQ i de les mesures de qualitat a adoptar