Descripció
Inclou les seccions dels processos d’explotació, les contingències de les dades, els procediments d’actualització i manteniment i la gestió i administració d’usuaris.

El manual d’explotació ha d’incloure les següents seccions:

  1. Processos d’explotació. Descripció del procediment d’arrencada i posta en marxa del servei (ordenat en els passos i prerequisits). Incloure també quins fitxers de log es generen o quins processos planificats cal executar.

  2. Contingències de les dades. Polítiques de còpia de seguretat i recuperació, periodicitat, …

  3. Procediments d’actualització i manteniment

  4. Gestió i administració d’usuaris

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Gestor/a Serveis TIC
Plantilla del lliurable
Assumpte_MAN_EXP_V1.0.docx A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Activitat que el genera
Elaborar el manual d'explotació