Les eines de Qualitat per les quals es poden sol·licitar peticions mitjançant JIRA són:

 • QUALITAT - SISTEMA CENTRAL DE GESTIO I EXECUCIO DE PROVES DE RENDIMENT
 • QUALITAT - SISTEMA PER GESTIONAR EL CICLE DE VIDA DEL SOFTWARE

Aquesta és la nomenclatura amb les que es poden trobar dins JIRA (accedir amb la url https://cstd.ctti.gencat.cat/jiracstd).

Alta de projecte i usuaris d’accés

La sol·licitud d’accés a qualsevol de les eines corporatives de qualitat es realitza mitjançant l’eina JIRA realitzant els següents passos:

 1. Entrar a la Eina de registre JIRA.

 2. Escollir l’opció “Crear”.

  peticio JIRA

 3. Seleccionar “Servei” com a “CS Acompanyament Qualitat”.

 4. Seleccionar “Tipus de Petició” com a “Acompanyament”.

 5. Seleccionar en “Tipus Suport” l’opció “Eines” i l’eina a la que es sol·licita l’alta:

  • ValueEdge: “Alta usuari/s a l’eina del cicle de vida del software”

  • ALM - LoadRunner: “Alta usuari/s al Sistema central de gestió i execució de proves de rendiment”

  (per demanar modificacions d’usuaris seleccionar l’opció Alta o Baixa)

 6. Seleccionar “Lot aplicacions” corresponent al projecte/proveïdor.

 7. Adjuntar a la petició el següent formulari complimentat:Formulari de sol·licitud per les eines de qualitat

 8. Prémer “Crear”.

  captura JIRA 2

Registrar una incidència

Per poder cursar incidències sobre les eines de Qualitat, una vegada dins de l’eina Remedy haurem d’anar a l’opció “Avaria o mal funcionament” i dintre d’aquesta opció clicarem l’opció “Incidència en aplicacions”.

Una vegada marcada l’opció haurem de clicar sobre “Sol·licitar ara”.

Ens apareixerà una finestra on haurem d’omplir la informació i seleccionar per quina eina de qualitat volem fer la consulta.