Procediments mitjançant els quals podreu sol·licitar diferents serveis per tal d’assegurar la qualitat de les solucions:

Certificació d’aplicacions mòbils - Certificació de noves aplicacions de la Generalitat o actualitzacions de les ja existents, es realitzen proves d’instal·lació, d’usabilitat, de disseny, d’interrupció.

Procediments mitjançant els quals podreu sol·licitar diferents serveis per tal d’assegurar la qualitat de les solucions:

Certificació d’aplicacions mòbils - Certificació de noves aplicacions de la Generalitat o actualitzacions de les ja existents, es realitzen proves d’instal·lació, d’usabilitat, de disseny, d’interrupció.