Procediments mitjançant els quals podreu sol·licitar diferents serveis per tal d’assegurar la qualitat de les solucions:

Certificació d’aplicacions mòbils - Certificació de noves aplicacions de la Generalitat o actualitzacions de les ja existents, es realitzen proves d’instal·lació, d’usabilitat, de disseny, d’interrupció.

Revisió Qualitat del codi d’una aplicació -Revisió amb l’eina Kiuwan de la qualitat del codi font d’una aplicació). Les anàlisis del codi font serveixen per mesurar, analitzar i verificar la qualitat.

CERTIFICACIÓ D'APLICACIONS MÒBILS
REVISIÓ QUALITAT DEL CODI D'UNA APLICACIÓ
SUPERVISIÓ DEL PLA DE MILLORA DEFINIT PER EL PROVEÏDOR AMB ELS RESULTATS DE LA REVISIÓ DE CODI FONT
SEGUIMENT DEL PLA DE MILLORA D'UNA SOLUCIÓ
QUALITY GATES: ESTABLIMENT RISC D'UNA RELEASE A PRODUCCIÓ
ASSEGURAMENT DEL NIVELL DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT D'UNA SOLUCIÓ
GESTIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL SOFTWARE D'UN PROJECTE

Procediments mitjançant els quals podreu sol·licitar diferents serveis per tal d’assegurar la qualitat de les solucions:

Certificació d’aplicacions mòbils - Certificació de noves aplicacions de la Generalitat o actualitzacions de les ja existents, es realitzen proves d’instal·lació, d’usabilitat, de disseny, d’interrupció.

Revisió Qualitat del codi d’una aplicació -Revisió amb l’eina Kiuwan de la qualitat del codi font d’una aplicació). Les anàlisis del codi font serveixen per mesurar, analitzar i verificar la qualitat.