Per a què serveix

Selenium és una eina d’automatització de proves per aplicacions Web. Té una eina de gravació bàsica (per navegador Firefox) i un llenguatge de script per definir/codificar l’automatització. Es pot descriure en Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, Php o Python.

Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals del fabricant