Per a què serveix

Selenium és un marc d’eines de proves d’automatització, basat en JavaScript. Les proves automatitzades amb Selenium són molt utilitzades pels responsables de qualitat per a reproduir les accions dels usuaris finals en llocs web, supervisant el seu comportament. Orquestra les interaccions que es produeixen en les pagines web, executant-les automàticament, sense necessitat d’entrades manuals.

Selenium és una de les eines de jocs de proves d’automatització de codi obert més utilitzats per test funcional.

  • Va ser desenvolupat originalment per Jason Huggins el 2004 com una eina interna a Thought Works.

  • El Selenium es pot desplegar en plataformes com Windows, Linux i Mac

  • Els llenguatges de programació suportats pel Selenium inclouen C#, Java, Perl, PHP, Python i Ruby

  • Navegadors compatibles amb Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari

Selenium es compon en un conjunt de moduls i eines integrats amb l’idea d’automatització de navegadors web que utilitza les millors tècniques disponibles per controlar remotament les instàncies del navegador i emular la interacció d’un usuari amb el navegador.

També permet als usuaris simular activitats comunes realitzades per usuaris finals; introduir text en camps, seleccionar valors desplegables i caselles de selecció, i fer clic a enllaços en documents. Proporciona molts controls com el moviment del ratolí, l’execució arbitrària de JavaScript, i més.

Tot i que s’utilitza principalment per a les proves frontals de llocs web, Selenium és, en el seu nucli, una biblioteca d’agents d’usuari del navegador. Les interfícies són omnipresents per a la seva aplicació, animant la composició amb altres biblioteques perquè s’adaptin al nostre propòsit.

Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals