En aquest apartat hi trobareu un conjunt de formacions sobre l'agilitat i el model de treball <SCRUM/CTTI> per a l'ús de qualsevol persona o equip dels diferents àmbits de l'organització. Amb aquests cursos s'assoliran coneixements en agilitat i conèixer els rols, cerimònies i artefactes amb els quals podem treballar segons el model <SCRUM/CTTI>. També, s'explicaran temes de lideratge i mètriques claus per la mesura de l'èxit del producte.
En aquest apartat hi trobareu un conjunt de formacions sobre l'agilitat i el model de treball <SCRUM/CTTI> per a l'ús de qualsevol persona o equip dels diferents àmbits de l'organització. Amb aquests cursos s'assoliran coneixements en agilitat i conèixer els rols, cerimònies i artefactes amb els quals podem treballar segons el model <SCRUM/CTTI>. També, s'explicaran temes de lideratge i mètriques claus per la mesura de l'èxit del producte.