Per a què serveix
Virtual User Generator (VuGen) és una eina per crear scripts de prova que emulen el comportament d’usuaris reals al sistema de treball.
En provar o monitorar un entorn, es necessita emular el veritable comportament dels usuaris al seu sistema. Les eines de prova de Micro Focus emulen un entorn al qual els usuaris accedeixen i realitzen accions dins d’aquest sistema de manera simultània.
Per realitzar aquesta emulació, l'usuari real es reemplaça per un usuari virtual o Vuser.
Utilitzeu VuGen per desenvolupar un script de Vuser, aquests scripts permeten emular situacions reals, registrant a un usuari que executa els casos d’ús definits.

Crea scripts: Utilitzar el flux de treball de guia, durant el procés de creació d’un script Vuser, per provar el rendiment. Com crear un fluix de treball VuGen.
Protocolos Vugen: Obtenir informació sobre les moltes tecnologies de protocol disponibles per als scripts desenvolupat en VuGen. Veure protocols VuGen.
Més informació: Disponibilitat de vídeos que ajudaran a utilitzar les funcions de VuGen. Vegeu la galeria de vídeo de VuGen. Vegeu la galeria de video de VuGen.

VuGen permet per tant fer el disseny, l'enregistrament i la configuració de les variables necessàries per utilitzar l'script; així com una execució local (Replay). Els scripts generats s'integren en LoadRunner al mòdul de Testing per poder-se utilitzat en l’execució dels tests.
Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals