Per tal de mantindre el portal MQS actualitzat i optimitzat i mantindre als usuaris informats es poden consultar el següents punts:

Evolució continua del MQS
Formacions aspectes generals MQS