Per tal de mantindre el portal MQS actualitzat i optimitzat i mantindre als usuaris informats es poden consultar el següents punts:

Evolució continua del MQS
Formacions aspectes generals MQS
SUPORT PER AVALUAR L’ENFOCAMENT AGILE D’UN PROJECTE
SUPORT PER AVALUAR LA MADURESA DE LA METODOLOGIA AGILE D’UN PROJECTE
FORMACIONS A USUARIS DE PROVES UAT
ELABORACIÓ PÍNDOLES FORMATIVES ESPECÍFIQUES