ValueEdge
L’eina ALM-Octane ha estat integrada dins la plataforma ValueEdge, que ofereix una gestió de cadena de valor d'extrem a extrem de les Solucions TIC.
Proporciona una estructura modular que impulsa tot el cicle de vida de la solució TIC / producte, des de la conceptualització fins al lliurament.


Estratègia: Definir els objectius crítics de negoci mitjançant una planificació integral d'escenaris d’us i qualitat.
Agile: Les millors pràctiques Agile i DevOps d'última generació.
Qualitat: Assegurar la traçabilitat dels diferents elements i automatitzar els processos de flux de treball.
Rendiment: Virtualitzar les càrregues de servei i emular el comportament dels usuaris del món real.
Prova funcional: Proves optimitzades basades en models i avaluació de dispositius mòbils.
Llançament : Gestionar el procés de llançament del producte, des del desenvolupament del codi fins al lliurament i administrar i/o automatitzar els processos de desplegament.
Opcions: Aprofitar les capacitats de gestió i seguiment de serveis maximitzant la utilització dels recursos, tot garantint la continuïtat del negoci.
Serveis: Plataforma de serveis totalment gestionada al núvol.
Coneixements: Visibilitat per prendre decisions i millores efectives per mantenir alineats l’aportació de valor, l’assegurament de la qualitat i el risc associat.
Beneficis de l’ús de l’eina a la plataforma ValueEdge:


Metodologies : Agile i DevOps, Tradicionals. Les millors pràctiques per fer seguiment del registre de versions d'aplicacions i el progrés de la pipeline durant tot cicle de vida de desenvolupament de programari.
Integració continua amb Jenkins i d’altres eines. Inclou els mòduls de qualitat, com Pipelines, Tests i Defects.
Suport Gherkin. Permet localitzar els fitxers de les funcionalitats de prova de Gherkin i les especificacions de BDD.
Servidors CI: Funcionalitat ampliada dels servidors CI que dona suport per a la cobertura del codi GitLab i la injecció de sol·licituds d'extracció.
Anàlisi de riscos de qualitat, ajuda a minimitzar l'esforç de proves, recomanant un conjunt d’aquestes per executar-se en àrees d'alt risc que poden tenir defectes ocults.
Quadre de comandament: Ampli ventall de “widgets” al tauler i pestanyes de visió general.
Notificacions: Seguiment entitats i rebre notificacions (Canvis estat, fitxers adjunts, actualització camps, comentaris).


ValueEdge en el cicle de vida del software?
L’eina ens permet realitzar tota la gestió a través de workflows definits per a cada entitat (Requeriments, Proves, defectes...), així com l’ús de taules Kanban que facilita el seguiment i comprensió del procediment que segueix cada entitat.

Per a més informació es poden seguir els següents links:
Requeriments
Proves
Defectes
ValueEdge Agile
Responsable Destinataris
Àrea de Qualitat Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte, Responsables de Qualitat
Url d'accés
Accés a ValueEdge
Guies i Manuals