Taula de continguts

Workflow Agile

El Workflow definit per l’Àrea de Qualitat basat en el model <SCRUM/CTTI> és: workflow_agile

En la imatge, es troben conceptes com DoR i DoD, a continuació es presenten les taules on s’explica una introducció:

Definition Of Ready (DoR)

Criteri Descripció Format/Canal Validat?
Definició Especificacions de la User Story amb el següent contingut:
 • Especificacions
 • Disseny de pantalles (wireframes, no cal disseny detallat)
 • Disseny d procés, api,.. El que apliqui
 • Model de dades
ValueEdge
Acceptació Estan definits els criteris d’acceptació (BDD) Informació a ValueEdge amb casos de prova
Dependències Dependències amb altres User Stories ValueEdge
Criticitat Importància de la User Story ValueEdge
Estimació d’esforç Story Point ValueEdge
Validadors Product Owners / Validadors assignats a la UserStory ValueEdge

Definition of Done (DoD)

Criteri Descripció Format/Canal Validat?
Funcionalitats entregades Funcionalitats extrem-extrem entregada en entorn de validació Entorn de validació
Estat User Story actualitzat Estat User Story a DONE ValueEdge
Proves unitàries i d’integració Proves unitàries i d’integració executades ValueEdge
Proves de qualificació funcional i no funcional Proves de qualificació funcional i no funcional (rendiment, seguretat, accessibilitat) executades a PRE ValueEdge
Proves automatitzades Proves automatitzades executades ValueEdge + (Selenium / UFT)
Defectes identificats Defectes identificats i enregistrats, i entren a formar part del backlog per propers sprints ValueEdge
Criteris d’acceptació validats Es compleixen els criteris d’acceptació (BDD) ValueEdge + guerkin

Mòduls ValueEdge en metodologia Agile

Apartat Definició Trobem…

Backlog

El Backlog és un llistat que conté els items amb els que treballem durant el desenvolupament del producte. Es defineixen per a cada release, i s’inclouen les èpiques, les features, les històries d’usuari, els defectes i els tests.
 • Overview: Resum gràfic del contingut
 • Details: alguns detalls del feature sobre el que treballem
 • Backlog items: El total dels items creats
 • Tests: els tests creats relacionats amb els items sobre els que treballem.

release_agile


Apartat Definició Trobem…

Team Backlog

Distribució dels items del backlog sobre l’equip disponible per a aquesta release. Control sobre el progrés de les tasques
 • Features: Creades per a treballar en aquesta release
 • Backlog Items: items creats per definició dels afers sobre la release
 • Tests: creats per a les diferents històries d’usuari de la release
 • Tasks: tasques creades per relacionar els items amb el responsable de fer-la
 • Commits i pull requests: en el cas d’estar relacionat amb el repositori, es pot consultar els canvis

team_backlog


Apartat Definició Trobem…

My Work

Resum de les tasques pendents o relacionades amb l’usuari registrat
 • My work: vista de tasques o items pendents o relacionats
 • Notifications: actualitzacions o variacions en els items en els que estem relacionats
 • Comments: és on arribarà els possibles comentaris que s’hagin afegit en algunes tasques
 • Other Workspaces: es poden consultar tasques o items dels altres workspaces on estem donats d’alta

my_workApartats dependents: gestió

Apartat Definició Detall

Team

Un cop s’ha donat d’alta el projecte, el perfil d’adminsitrador d’aquest s’haurà d’encarregar de generar l’equip destinat a treballar en aquesta release. team_octane

Usuaris

Els usuaris es poden relacionar amb el Team corresponent. users_octane

Release

Es generarà la release en la que es treballarà. En metologia Agile, en el camp type indicarem Scrum, les dates d’inici i final de la release i la durada de cada sprint. Al editar la Release, podem afegir l’equip que treballarà en aquesta.
Dins la Release, a la part de Timeline, es pot modificar la durada dels sprints, afegir sprints nous, afegir milestones i modificar la durada de la release segons canvis.
release_agile

Sprint

Iteracions temporals acotades per story points (esforç requerit per part de l’equip i adaptat als membres d’aquest) sprint_agile