En nous projectes, l’sprint 0 dins del Delivery Track tindrà com a prioritat executar aprovisionar l’entorn de validació.
En nous projectes, l’sprint 0 dins del Delivery Track tindrà com a prioritat executar aprovisionar l’entorn de validació.