Descripció
Especialista d’àmbit d’actuació tàctic/operatiu. Les seves principals funcions són: executar la gestió d’un o diversos serveis tecnològics, d’acord amb els procediments i processos del CTTI i les directrius del superior, amb la finalitat de garantir el compliment de les necessitats i prestació definides per l’àrea de client.