Manual explotació
Inclou les seccions dels processos d’explotació, les contingències de les dades, els procediments d’actualització i manteniment i la gestió i administració d’usuaris.
Manual instal·lació
Recull els passos necessaris per la seva paquetització, instal·lació i configuració d’una solució per poder iniciar les proves o per la seva posada en marxa.
Manual usuari
Manuals de suport a l'usuari per la comprensió i ús del programari