Descripció
Manuals de suport a l’usuari per la comprensió i ús del programari

S’han de crear o actualitzar els diferents documents de formació o ajuda als usuaris:

  • El Manual d’usuari que dóna una visió general de l’aplicació i una guia de referència
  • Una guia d’inici ràpid o tutorial
  • Ajuda on-line i/o contextual
  • Opcionalment es pot tractar d’un vídeo formatiu
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable funcional de sistema d'informació
Plantilla del lliurable
Assumpte_MAN_USU_V1.0.docx A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Guies, estàndards i altres documents relacionats
Activitat que el genera
Elaborar els manuals d'usuari