Descripció
Agent responsable d’analitzar i prioritzar les peticions funcionals de la resta d’usuaris i/o fonts (normatives, etc..) del Sistema d’Informació que té assignat /s com a responsable funcional; així com fer la seva administració funcional.