Elaborar oferta al client
Elaborar oferta al client
Elaborar oferta
El proveïdor ha d'elaborar una oferta portant a terme totes les accions necessàries per convertir una necessitat o iniciativa TIC en una proposta de solució valorada econòmicament.
Presentació de Kickoff
Presentació de continguts de un kickoff de projecte
Visió i Necessitats
Document de Visió i Necessitats. És un document complementari a l'oferta, en la que es descriuen les necessitats que es volen assolir per la solució a desenvolupar o mantenir