Descripció
Document de Visió i Necessitats. És un document complementari a l’oferta, en la que es descriuen les necessitats que es volen assolir per la solució a desenvolupar o mantenir

Qui ho faQui ho valida
Client
Plantilla del lliurable
Assumpte_DT_VIS_V1.0.docx A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
No hi ha cap eina de verificació
Activitat que el genera