Les eines de qualitat tenen com objectiu verificar i validar la funcionalitat i qualitat dels sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya en totes les seves vessants (fiabilitat, eficiència, usabilitat, manteniment, etc.).
Eines de repositori Eines de revisió Eines d'execució Eines d'automatització
ALM Quality Center
Eina de repositori central de proves
KIUWAN
Eina de revisió de codi font
ALM Performance Center
Eina de repositori per la definició i execució de les proves de rendiment
HP VUGen
Eina d’automatització de proves de rendiment
SONARQUBE
Eina de revisió de codi font
HP Sprinter
Eina d'execució de proves manuals
Selenium
Eina per a l'automatització de proves funcionals
CrossbrowserTesting
Eina de revisió de l'adaptabilitat de les pàgines web (responsive)
ALM Lean UFT
Eina per a l'automatització de proves funcionals