Les eines de qualitat tenen com objectiu verificar i validar la funcionalitat i qualitat dels sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya en totes les seves vessants (fiabilitat, eficiència, usabilitat, manteniment, etc.).
Eines de cicle de vida Eines de revisió Eines d'execució Eines d'automatització
ValueEdge
Eina de cicle de vida del software
SONARQUBE
Eina de revisió de codi font
ALM LoadRunner
Eina de repositori per la definició i execució de les proves de rendiment
VUGen
Eina d’automatització de proves de rendiment
CrossbrowserTesting
Eina de revisió de l'adaptabilitat de les pàgines web (responsive)
Sprinter
Eina d'execució de proves manuals
Selenium
Eina per a l'automatització de proves funcionals
ALM Lean UFT
Eina per a l'automatització de proves funcionals
Eines de cicle de vida
ValueEdge
Eina de cicle de vida
Eines de revisió
SONARQUBE
Eina de revisió de codi font
CrossbrowserTesting
Eina de revisió de l'adaptabilitat de les pàgines web (responsive)
Eines d'execució
ALM LoadRunner
Eina de repositori per la definició i execució de les proves de rendiment
Sprinter
Eina d'execució de proves manuals
Eines d'automatització
VUGen
Eina d’automatització de proves de rendiment
Selenium
Eina per a l'automatització de proves funcionals
ALM Lean UFT
Eina per a l'automatització de proves funcionals