Pla de qualitat
El pla de qualitat és un document en el que es detalla com ha de ser el procés que garantitzi la qualitat dels projectes.