Una porta de qualitat (Quality Gate) és la millor manera de fer complir una política de qualitat. S'ha de respondre a la pregunta: puc lliurar el meu projecte a producció? Per respondre a aquesta pregunta, definirem un conjunt de condicions booleanes basades en llindars de mesura. Per exemple:
L’anàlisi de codi supera els criteris d’acceptació?

Existeixen defectes bloquejants pendents de resoldre?

Els indicadors de les proves de rendiment satisfan els criteris d’acceptació?
Des de QA proposem 3 escenaris diferents per les Quality Gates que es detallen a continuació.
Nova solució o nou manteniment evolutiu.
Manteniment correctiu.
Transformació tecnològica
Una porta de qualitat (Quality Gate) és la millor manera de fer complir una política de qualitat. S'ha de respondre a la pregunta: puc lliurar el meu projecte a producció?
Per respondre a aquesta pregunta, definirem un conjunt de condicions booleanes basades en llindars de mesura. Per exemple:


L’anàlisi de codi supera els criteris d’acceptació?

Existeixen defectes bloquejants pendents de resoldre?

Els indicadors de les proves de rendiment satisfan els criteris d’acceptació?


Des de QA proposem 3 escenaris diferents per les Quality Gates que es detallen a continuació.