Una porta de qualitat (Quality Gate) és la millor manera de fer complir una política de qualitat. S'ha de respondre a la pregunta: puc lliurar el meu projecte a producció? Per respondre a aquesta pregunta, definirem un conjunt de condicions booleanes basades en llindars de mesura. Per exemple:
L’anàlisi de codi supera els criteris d’acceptació?

Existeixen defectes bloquejants pendents de resoldre?

Els indicadors de les proves de rendiment satisfan els criteris d’acceptació?
Per a models Agile, des de QA proposem el DoD i DoR com a Quality Gates.
Per a models Waterfall, des de QA proposem 4 escenaris diferents per les Quality Gates que es detallen a continuació.
Nova solució o nou manteniment evolutiu.
Manteniment correctiu.
Transformació tecnològica
Aplicacions Mòbils

Procediment de seguiment de Quality Gates

Per tal de dur a terme la revisió de les Quality Gates i mantenir als responsables informats, es promou l'ús de l'apartat Release Management d'ValueEdge. Podeu trobar més informació sobre el funcionament a l'apartat d'ValueEdge a guies i consultar 'Quality Gates a ValueEdge' .
Una porta de qualitat (Quality Gate) és la millor manera de fer complir una política de qualitat. S'ha de respondre a la pregunta: puc lliurar el meu projecte a producció?
Per respondre a aquesta pregunta, definirem un conjunt de condicions booleanes basades en llindars de mesura. Per exemple:


L’anàlisi de codi supera els criteris d’acceptació?

Existeixen defectes bloquejants pendents de resoldre?

Els indicadors de les proves de rendiment satisfan els criteris d’acceptació?


Per a models Agile, des de QA proposem el DoD i DoR com a Quality Gates.
Des de QA proposem 4 escenaris diferents per les Quality Gates que es detallen a continuació.

Procediment de seguiment de Quality Gates

Per tal de dur a terme la revisió de les Quality Gates i mantenir als responsables informats, es promou l'ús de l'apartat Release Management d'ValueEdge. Podeu trobar més informació sobre el funcionament a l'apartat d'ValueEdge a guies i consultar 'Quality Gates a ValueEdge' .