Descripció
El disseny detallat està orientat a descriure el detall intern de la interacció de determinades transaccions de negoci o dels requisits no funcionals, per representar de forma exhaustiva com s’ha d’implementar.

És especialment important per representar la integració amb sistemes externs.

Aquest lliurable ha de recollir:

  • El disseny amb les interfícies amb sistemes externs
  • El disseny amb les interfícies entre els components i subsistemes interns (menys rellevant que l’anterior)
  • El disseny detallat de la base de dades (en el document de Descripció d’Arquitectura es representarà el model d’alt nivell, amb les taules principals, i sense la necessitat d’explicitar els camps i claus, mentre que en el disseny detallat apareixen les diferents taules amb tota la seva informació). Usar alguna eina que generi aquesta informació i annexar-la al document.
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable de Projecte (CTTI)
Criteris d'acceptació
Plantilla del lliurable
Assumpte_DT_DTE_V1.0.docx A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Activitat que el genera
Elaborar el disseny detallat