Desenvolupar els elements del programari
Desenvolupar els elements del programari, proves unitàries i proves d'integració entre components
Eina de revisió del codi font (Sonarqube)
Solució SaaS que permet analitzar la qualitat del codi. Els resultats extrets estan orientats a mesurar, analitzar i verificar la qualitat i seguretat del nostre codi font, basant-se en una classificació com la definida per la ISO 25000.