Descripció
El codi font inclou tant els lliurables necessaris per la generació de l’executable del programari, com dels fitxers necessaris per l’execució del mateix i el seu manteniment:

  1. Codi que generarà l’executable de l’aplicació i tots els fitxers associats necessaris (fitxers de configuració, …)
  2. Codi de proves unitàries i proves d’integració
  3. Scripts de base de dades


Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor)
Criteris d'acceptació
  1. Ha d’incloure tots els elements que siguin necessaris per empaquetar i desplegar la solució (configuracions, contenidors, …), així com els necessaris per al seu manteniment (codi dels components, proves, scripts de base de dades, elements gràfics, fitxers d’empaquetat, …)
  2. Tots els seus elements han d’estar ubicats en l’eina de gestió del cicle de vida del software del CTTI
  3. S’han de seguir les normes de versionat i estructura
  4. Ha de ser desenvolupat seguint les millors pràctiques dels diferents llenguatges de programació usats (mantenibilitat, gestió d’excepcions, ús adequat dels recursos, seguretat, portabilitat,…). Usar les pràctiques del “Clean Code”
  5. En el moment de la construcció automàtica ha de passar les proves unitàries definides, els estàndards de qualitat del codi i les proves, entre d’altres, per al seu desplegament
Guies, estàndards i altres documents relacionats
Activitat que el genera
Desenvolupar els elements del programari