A Catàleg trobareu la informació sobre els serveis vigents que oferim des de l'Àrea de Qualitat.
Objectius:

  • Minimitzar els riscos a les releases i assegurar la qualitat del software.
  • Donar suport a diferents àrees com proves d’usuari o viabilitat d’aplicar metodologia Agile en els projectes.
  • Proporcionar informació sobre eines de proves funcionals, de rendiment, codi font...
La sol·licitud d’accés a qualsevol dels serveis qualitat es realitza mitjançant l’eina JIRA S'ompliran de forma obligatoria els camps: camps obligatoris Jira A fi de poder tipificar correctament a l'eina Jira les peticions de servei, a continuació es facilita una taula resum amb la tipologia i descripció dels suports que s'ofereixen. serveis i suports