Estàndards

En aquest espai es recullen els estàndards aplicables al desenvolupament, manteniment i ús de les solucions TI de la Generalitat de Catalunya

Identificar la nomenclatura de servidors, noms DNS associats a adreces IP, instàncies d’aplicacions, sistemes de fitxers i usuaris tècnics

35.020.02
Identificació, estructura i ubicació dels diferents lliurables tècnics (documents, codi font, elements inclosos a les eines)

35.020.01
Estàndard que descriu la nomenclatura de DNS i el procediment per la seva autorització

35.020.03
Estàndard per la connexió d'equips de tercers

35.110.01
Estàndard per la identificació de VLANs dels edificis de la Generalitat

35.110.02
Definició de com han de ser les arquitectures de programari (desacoblament, orientació a serveis, portabilitat, opensource versus compra, ...)

35.080.02
Estàndard pel full de ruta del programari

35.080.03
Requisits per la identificació de les versions dels lliurables d'una solució, tant la seva documentació generada, com el codi font i altres lliurables de suport

35.080.04
Requisits de com s’ha de desenvolupar el programari de la interfície web (portabilitat, accessibilitat, ...)

35.080.05
Estàndard pel desenvolupament de programari per mòbils

35.080.06
Estàndards de seguretat del CESICAT per aplicacions, comunicacions, CPD i lloc de treball (es troben a l'apartat MARC NORMATIU de l'Àrea Pública del CESICAT)

35.030.01
Estàndard per l'ús de l'estació de treball

35.180.01
Estàndard per la instal·lació i operació dels dispositius d'impressió, còpia i digitalització

35.180.02
Pràctiques recomanades per l'ús de la impressió, còpia i digitalització

35.180.03

Els estàndards aquí recollits es troben classificats seguint l'estàndard ICS (International Classification for Standards). El codi resaltat en blau indica el codi de l'estàndard