Les mètriques d’implementació estan associades als artefactes de codi.

Resultats anàlisi de codi

El resultat de l’anàlisi de codi afecta en algunes de les característiques de qualitat, tant en la solució, com en els lliurables:

Característica de qualitat Factor de salut
Mantenibilitat software sostenible
Fiabilitat Robustesa
Seguretat Seguretat
Eficiència Rendiment


Regles de qualitat per factor de salut

Els valors usats per valorar en l’escala de A a E els diferents factors de salut obtinguts amb l’eina Sonarqube són:

Valor Descripció
A Factor de salut: 1
B Factor de salut: 2
C Factor de salut: 3
D Factor de salut: 4
D Factor de salut: 5