Les proves de fum avaluen la qualitat mínima de la solució abans de ser transferides a l’usuari final o abans d’iniciar la realització de proves exhaustives de qualificació/sistema.


El seu objectiu és comprovar que els aspectes bàsics de la solució funcionen correctament i no s’interromp la seva operació (el login funciona, funciona correctament la connexió amb la base de dades, s’envia el correu electrònic a l’usuari en una operació, es presenten correctament les imatges, …).