La severitat d’un defecte és l’impacte que produeix o podria produir en l’usuari (en cas que es posi en producció i es donin les condicions).

En el model s’estableixen els següents graus de severitat:

Severitat Descripció
Bloquejant
 • El defecte no permet la utilització de la solució
 • No existeix workaround
Crítica
 • El defecte causa una pèrdua molt important de funcionalitat del sistema.
 • El rendiment de la solució no és acceptable per entrar a Producció.
 • El defecte causa una pèrdua de dades i/o de la seva integritat.
 • No es compleixen criteris de seguretat bàsics.
 • Existeix un workaround però el seu ús no és acceptable.
Major
 • El defecte causa una pèrdua important en una funcionalitat essencial del sistema.
 • El rendiment no és adequat per alguna funcionalitat essencial.
 • No es compleix algun criteri de seguretat (no bàsic).
 • Existeix un workaround satisfactori.
Menor
 • El defecte pot passar inadvertit per la majoria d’usuaris.
 • El rendiment de la solució no és adequat per alguna funcionalitat no essencial.
Trivial o Cosmètica El defecte no afecta la funcionalitat (és de caire ortogràfic o representa un inconvenient assumible per l’usuari).

Diferències entre severitat i prioritat

En un defecte s’han d’informar tant la severitat com la prioritat.

La severitat és sinònim de l’impacte, mentre que la prioritat determina l’ordre en que s’ha de corregir respecte altres defectes (com de ràpid ha de ser corregit).

Exemples:

 • El logotipus de la Generalitat no surt correctament. La severitat és baixa doncs no hi ha molt impacte en els usuaris, poden continuar treballant correctament, però la prioritat és alta (afecta a la imatge corporativa i és fàcil de corregir).
 • Existeix un defecte greu que impedeixe realitzar el tràmit en navegadors antics, amb molt poc ús. Si bé la severitat és alta, la proritat pot ser baixa (afecta a un nombre mlt petit d’usuaris que poden actualitzar-se el navegador)