13-05-2022

Es comunica que l’Oficina de Qualitat ha actualitzat el lliurable de l’Informe d’anàlisis del codi font. S’han inclòs noves captures de pantalla on mostren els detalls de defectes per tipologia. El podeu trobar al llistat de lliurables tècnics com Assumpte_IN_REV_CF_V2.1.