12-04-2023

Es comunica que l’Oficina de Qualitat ha actualitzat les Quality Gates existents i n’ha afegit dues de noves, “Low-Code” i “Productes de Mercat”. Aquesta actuació porta implícita l’actualització dels lliurables associats d’Oferta Proveïdor, d’Oferta Client i Pla de Qualitat on s’ha inclòs tota la informació relativa als canvis en l’abast i contingut del seguiment de les Quality Gates. Els podeu trobar al llistat de lliurables tècnics com:
Assumpte_OFE_CLI_Vx.y, Assumpte_OFE_PRO_Vx.y i Plantilla Pla de Qualitat Projecte Tradicional_Vx.y, respectivament.