14-08-2023

Els projectes finançats amb fons MRR obliguen al compliment de requisits de comunicació i visibilitat que són jurídicament vinculants. Incomplir aquestes obligacions pot comportar un procediment de reintegrament. Per això, s’ha de seguir el marc normatiu que regula les obligacions de comunicació dels fons Next Generation EU:

  • El Reglament del Parlament Europeu i del Consell.

  • L’acord de finançament entre la Comissió Europea i l’Estat espanyol.

  • El Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Per aquest motiu l’Oficina de Qualitat ha generat versions específiques de les plantilles dels lliurables tècnics  que inclouen logos específics per tal de poder donar compliment als requisits de comunicació i visibilitat pels fons MRR. Les podreu trobar a l’apartat de “Lliurables”.

Referències: