Descripció
Especialista d’àmbit d’actuació tàctic/operatiu. Les seves principals funcions són: definir i impulsar l’alineament i continuïtat del cicle de vida de les solucions des de la seva definició fins l’explotació i millora contínua.