Ens referim a tipus de prova per identificar quina característica de qualitat d’un element vol verificar la prova. Per exemple, un prova de rendiment és un tipus de prova que verifica l’eficiència.

Els diferents tipus de proves es poden realitzar en qualsevol nivell o fase de proves. Per exemple podríem fer en el nivell de Proves d’Integració, proves de rendiment (per verificar que les peces es comuniquen entre sí i tenen un bon temps de resposta), i també podem fer proves de rendiment per exemple en el nivell de Proves de Qualificació/Sistema (per verificar que el temps de resposta obtingut per l’usuari és adequat).

Per a referir-nos correctament a un tipus indicarem sempre el nivell al que s’associa.

Exemples:

  • Proves de qualificació funcional
  • Proves de qualificació del rendiment
  • Proves de qualificació de seguretat