Descripció
Oferta que realitza el proveïdor al respecte de la sol·licitud realitzada per l’àrea TIC. Adjuntar el document de Visió i Necessitats si la necessitat és àmplia i requereix d’una descripció més detallada.

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor)
Plantilla del lliurable
Assumpte_OFE_PRO_V3.3 A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Activitat que el genera
Elaborar oferta