Descripció
El qüestionari d’avaluació de qualitat s’usa per determinar, amb els diferents implicats d’una solució, la seva visió en les diferents característiques de qualitat

El qüestionari d’avaluació de qualitat s’usa per determinar, amb els diferents implicats d’una solució, la seva visió en les diferents característiques de qualitat.

Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor)
Plantilla del lliurable
Assumpte_Q_AVQ_V1.1.xlsx A la plantilla s'inclou el logotipus del departament/entitat corresponent. Es poden trobar els logos corresponents a Identitat corporativa. No s'han d'incloure els logos dels proveïdors en el document.
Guia/Plantilla de Verificació/Validació
Guies, estàndards i altres documents relacionats
Activitat que el genera