Objectiu
L’objectiu d’aquesta activitat és fer l’anàlisi dels requisits, transformant les necessitats establertes a alt nivell (en el document de Visió i Necessitats i/o en la pròpia oferta) a requisits del sistema amb major detall.
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable funcional de sistema d'informació
Passos
  • Analitzar la situació inicial
  • Obtenir els requisits generals
  • Definir els casos d´ús del sistema
EntradesSortides
Guies, estàndards i altres documents relacionats

Anàlisi de requisits en projectes àgils

En el cas dels projectes àgils l’establiment dels criteris d’acceptació de cada història té lloc durant aquesta activitat, i no de forma separada.

Els criteris d’acceptació descriuen quan una història d’usuari compleix les necessitats i expectatives del Product Owner (com a representant del client).

Han de ser definits com més aviat millor perquè complementen la història d’usuari (requeriments) i ajuden a l’equip de desenvolupament a entendre millor com s’espera que el producte es comporti.

Per un altra banda, serveixen de guia per al desenvolupament de les proves. Han de cobrir els casos d’ús positius o comuns però també els casos extrems.