Objectiu
Realitzar la correcta configuració, execució i anàlisi dels resultats, així com registrar els defectes si és necessari.
Qui ho faQui ho valida
Cap de Projecte (Proveïdor) Responsable funcional de sistema d'informació
Passos
 • Comprovar que el sistema està preparat per ser provat
 • Executar les proves
 • Registrar els defectes trobats durant les proves
 • Crear informe de resultats de les proves
 • Avaluar els resultats
EntradesSortides
Guies, estàndards i altres documents relacionats

Comprovar sistema està preparat per ser provat

Comprovar que allò que volem provar (sistema o objecte de proves) està preparat per poder ser utilitzat i/o provat, i realitzar unes mínimes proves per verificar que es podrà iniciar l’execució total de les proves planificades.

 1. Comprovar completesa de l’objecte de proves lliurat
  Comprovar que tot allò que es requereix per fer les proves està lliurat (jocs de dades, accés remot, usuaris, connectivitats, injectors, finestres d’execució, …).

 2. Realitzar les proves de fum
  Executar unes mínimes proves per comprovar que podrem fer les proves completes que s’han planificat. Aquestes mínimes proves estaran especificades, com a norma general en el document de Manual d’Instal·lació, ja que aquestes proves les pot realitzar l’operador per verificar que es pot usar l’aplicació.

Executar les proves

L’execució de les proves és responsabilitat, com a norma general, del proveïdor, excepte les proves d’acceptació. En aquest cas, i sobretot per aplicacions de NAQ Alt, el proveïdor pot realitzar un suport a l’execució d’aquestes proves. Les proves d’acceptació habitualment seran exploratòries.

Executar les proves seguint les següents guies:

En tots els casos és imprescindible registrar els defectes que es trobin (veure següent apartat)

Registrar els defectes trobats durant les proves

Els defectes trobats durant les proves s’han de registrar a l’eina de cicle de vida del software ValueEdge, seguint la guia Registre d’un defecte

Crear informe de resultats de les proves

L’informe de resultats de les proves ha de mostrar principalment quines proves han fallat i quins defectes s’han trobat.

En general es crearà un informe per cada nivell de proves, ja que aquestes proves acostumen ser executades en diferents moments del temps.

Les proves de qualificació del rendiment per la seva casuística tenen un informe específic.

Desviacions respecte el pla

En cas de que per alguna raó no s'hagin pogut executar les proves que estaven planificades cal descriure quines proves no s'han realitzat i per què. Aquesta informació s'ha d'incloure a l'informe de resultats de les proves, dins l'apartat '2.1 Context de les proves'.

Els resultats de les proves han de contenir la informació obtinguda seguint les guies d’eina:

En aquestes guies s’indica com generar el contingut a incloure dins les plantilles.

Avaluar els resultats

Analitzar els resultats obtinguts durant les proves i concloure si podem donar per finalitzades les proves o si el sistema està preparat.

 1. Comparar els resultats de les proves respecte els resultats esperats (per exemple revisant els resultats esperats que es van definir en cadascun dels passos de la prova).

  Si les proves han estat realitzades de forma exploratòria comparar amb la base de coneixement del sistema (especificacions de requisits, defectes previs, …) i analitzar si el resultat és correcte.

 2. Avaluar els defectes informats durant l’execució de les proves, o registrar si no s’ha fet abans (Gestió de defectes de proves a ValueEdge)

 3. Si hi ha diferències respecte els resultats esperats (en forma de defectes), recollir les diferents evidències per tractar d’establir quines han de ser les accions per la seva correcció.

  • Recollir evidències (per exemple els gràfics obtinguts durant les proves de rendiment)
  • Reproduir el defecte
  • Comprovar si hi ha hagut defectes en les pròpies proves (no s’ha executat correctament, hi havia un error en el script, …)
  • Determinar la causa sospitosa
  • Aïllar la causa (p.ex. en un diagnòstic d’un problema de rendiment)
  • Actualitzar o registrar el defecte (Gestió de defectes de proves a ValueEdge)

Veure Guia d’avaluació de les proves de rendiment