Per a què serveix

HP Performance Center permet verificar que les aplicacions compleixen els requisits de rendiment i permet identificar i reduir colls d’ampolla abans de la posada en marxa.

Es pot usar per diferents tipus d’aplicacions, incloent web 2.0, aplicacions SAP o aplicacions legacy.

Per emular el comportament real dels usuaris es simula un entorn en el que els usuaris treballen o accedeixen de forma concurrent a l’aplicació. Per realitzar aquesta emulació, la persona humana és reemplaçada per un usuari virtual o VUser. Les accions que l’usuari virtual realitza són definides en un script que es pot gravar i crear amb l’eina VUGen (Virtual User Generator).

Responsable Destinataris
Unitat de Qualitat i Integració de solucions Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Url d'accés
Accés a repositori central de les proves de rendiment
Guies i Manuals del fabricant