Per a què serveix

Kiuwan és una solució SaaS que permet analitzar la qualitat del codi.

Les anàlisis del codi fetes per Kiuwan estan orientades a mesurar, analitzar i verificar la qualitat i seguretat del nostre codi font, basant-se en una classificació com la definida per la ISO 25000.

Permet l’anàlisi de vàries tecnologies:

 • ABAP (abap,bsp)
 • ActionScript
 • ASP.NET (asax,ascx,ashx,asmx,aspx,master)
 • C# (Cs)
 • C++ (h,hh,cpp,hpp,cc,pc)
 • Cobol (cob,cbl,cpy,pco)
 • HTML (htm,html,xhtml)
 • Informix (sql,4gl)
 • Java (java)
 • JavaScript /TypeScript (js,xsjs,ts,tsx)
 • JCL (jcl,prc)
 • JSP (jsp,jspx,xhtml)
 • Natural (nls,nlp,nlh,nlm,nss,nsp,nsh)
 • Objective C (h, m)
 • OracleForms (oforms)
 • PHP (php,php3,php4,php5,php6, phps,phtml)
 • PL-SQL (sql,sf,sps,spb,sp,fnc,spp,plsql,trg,st,prc,pks,pkb,pck)
 • PowerScript (sru,sra,srw,srf,srs,srm,srx)
 • PYTHON (python,py)
 • RPG4 (rpg,rpg3,rpg4,rpgle,dspf,mbr)
 • Swift (swift)
 • Transact-SQL (sql,tsql,sp)
 • VB.NET (vb)
 • VisualBasic 6 (bas,frm,cls)

Les anàlisi es poden realitzar de manera local, mitjançant una petita aplicació descarregable (anomenada Kiuwan Local Analyzer), o en el núvol, pujant el codi a la pròpia plataforma. Si l’anàlisi es fa localment el codi font no surt del “perímetre de l’organització” i només es transfereixen i processen al núvol els resultats de l’anàlisi.

Responsable Destinataris
Unitat de Qualitat i Integració de solucions Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals del fabricant