Per a què serveix

Kiuwan és una solució SaaS que permet analitzar la qualitat del codi.

Les anàlisis del codi fetes per Kiuwan estan orientades a mesurar, analitzar i verificar la qualitat i seguretat del nostre codi font, basant-se en una classificació com la definida per la ISO 25000.

Permet l’anàlisi de vàries tecnologies:

 • ABAP (abap, bsp)
 • ActionScript
 • ASP.NET (asax, ascx, ashx, asmx, aspx, master)
 • C# (Cs)
 • C++ (h, hh, cpp, hpp, cc, pc)
 • Cobol (cob, cbl, cpy, pco)
 • HTML (htm, html, xhtml)
 • Informix (sql, 4gl)
 • Java (java)
 • JavaScript /TypeScript (js, xsjs, ts, tsx)
 • JCL (jcl, prc)
 • JSP (jsp, jspx, xhtml)
 • Natural (nls, nlp, nlh, nlm, nss, nsp, nsh)
 • Objective C (h, m)
 • OracleForms (oforms)
 • PHP (php, php3, php4, php5, php6, phps, phtml)
 • PL-SQL (sql, sf, sps, spb, sp, fnc, spp, plsql, trg, st, prc, pks, pkb, pck)
 • PowerScript (sru, sra, srw, srf, srs, srm, srx)
 • PYTHON (python, py)
 • RPG4 (rpg, rpg3, rpg4, rpgle, dspf, mbr)
 • Swift (swift)
 • Transact-SQL (sql, tsql, sp)
 • VB.NET (vb)
 • VisualBasic 6 (bas, frm, cls)

Les anàlisi es poden realitzar de manera local, mitjançant una petita aplicació descarregable (anomenada Kiuwan Local Analyzer), o en el núvol, pujant el codi a la pròpia plataforma. Si l’anàlisi es fa localment el codi font no surt del “perímetre de l’organització” i només es transfereixen i processen al núvol els resultats de l’anàlisi.

Responsable Destinataris
Unitat de Qualitat i Integració de solucions Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Guies i Manuals del fabricant