Per a què serveix

El Repositori central de la definició i execució de les proves és el lloc en el que els proveïdors han de gestionar i lliurar tots els actius relacionats amb les proves que es realitzen.

En ell s’han de realitzar les següents tasques:

  • Identificar les versions i cicles de l’aplicació a provar
  • Afegir requisits de proves i traçar-los amb els casos de prova que els verifiquen
  • Crear casos de prova (i assignar-los a les versions i cicles)
  • Crear passos de les proves i configuracions
  • Registrar l’execució de les proves i els seus resultats (defectes, …)

El repositori es basa en la solució HP Quality Center 12.20. Es pot accedir via web amb 2 mitjans:

  • Client Web Desktop. És la versió completa, amb la que cal usar Internet Explorer.
  • Client Web. Es pot usar qualsevol navegador, però només permet la gestió dels requisits i la gestió de defectes (no es poden gestionar per exemple les proves)
Responsable Destinataris
Unitat de Qualitat i Integració de solucions Proveïdors de desenvolupament i manteniment dels SI de la Generalitat de Catalunya, Responsables de Projecte
Url d'accés
Accés a repositori central de les proves
Guies i Manuals del fabricant