Assegurar que els objectius definits en un projecte s'assoleixen en un termini, un cost i un nivell de qualitat determinats, mobilitzant per fer-ho els recursos tècnics, financers i humans a disposició. Inclou l’inici, l’entrada en servei, planificació, execució, i control de les activitats a realitzar. Abasta la realització i aprovació de la planificació detallada del projecte, l’execució de totes les tasques definides i el seu seguiment, fins a la finalització i tancament documental.